Phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị, gắn với phát triển du lịch
Đăng ngày 27-06-2022 06:11

Đây là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vào chiều 26-6 về tình hình các mặt công tác của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là dịch vụ, du lịch phục hồi rất nhanh, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, nhất là trong phòng chống, kiểm soát dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Theo Thủ tướng, Đà Nẵng được Trung ương rất quan tâm: Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cùng với Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng được thực hiện thí điểm chính quyền đô thị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và cơ bản đồng ý các định hướng, mục tiêu, tầm nhìn thành phố đề ra; đồng thời đề nghị lưu ý một số nội dung quan trọng về quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Theo Thủ tướng, phải xác định khó khăn, thách thức nhiều hơn là thời cơ và thuận lợi; mỗi cán bộ, cơ quan phải xác định nhiệm vụ của mình còn rất nặng nề, không chủ quan, không thỏa mãn với những kết quả đã đạt được; đặc biệt, Đà Nẵng phải tập trung khắc phục hậu quả, tác động rất lớn của dịch COVID-19, nhất là ở lĩnh vực du lịch.

Đà Nẵng phải phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường; tận dụng hiệu quả mọi tiềm năng khác biệt, lợi thế so sánh, cơ hội nổi trội, vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, góp phần xây dựng nền kinh tế đất nước độc lập, tự chủ ngày càng cao gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Trong công tác xây dựng Đảng, Thủ tướng nhấn mạnh phải quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ với Đà Nẵng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXII; trong quá trình thực hiện, phải luôn bám sát đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó phải nắm chắc, thực hiện nghiêm 5 nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Đồng thời, tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn; từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp và căn cứ vào cơ sở thực tiễn để tổ chức thực hiện, điều chỉnh linh hoạt trong quá trình điều hành, thực hiện nhiệm vụ.


Quang cảnh buổi làm việc

Thủ tướng cũng nhấn mạnh suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Song song đó, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực cán bộ thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; có biện pháp kiểm tra, giám sát hiệu quả việc triển khai của từng cấp.

Xác định thêm trụ cột phát triển văn hóa

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng tiếp tục triển khai hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, vaccine là yếu tố quyết định trong phòng chống dịch, phải thần tốc hơn nữa tiêm chủng vaccine an toàn, khoa học, hiệu quả, theo mục tiêu Chính phủ đã đề ra và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đà Nẵng làm tốt công tác quy hoạch, tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển toàn diện. Bên cạnh 3 trụ cột phát triển đã được xác định, Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng xác định thêm 1 trụ cột: phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị, gắn với phát triển du lịch.

Đồng thời, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, tập trung cho các dự án, công trình trọng điểm; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng với các dự án cao tốc đi qua Đà Nẵng; triển khai hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Về nguồn lực, Thủ tướng lưu ý xây dựng cơ chế, chính sách để tăng cường hợp tác công - tư, tập trung vào 3 khâu đột phá chiến lược là phát triển hạ tầng, đào tạo nhân lực và cải cách hành chính; thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào đổi mới sáng tạo, tăng năng suất, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, đặc biệt những lĩnh vực có tiềm năng lớn như logistics, kinh tế biển, dịch vụ tài chính, công nghiệp công nghệ cao, du lịch, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin... Chú trọng hợp tác, liên kết phát triển vùng thực chất, hiệu quả.

Đà Nẵng phải tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước; triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, bảo đảm phúc lợi xã hội.

Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh – quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế; tận dụng có hiệu quả cơ hội do các hiệp định thương mại tự do mang lại.


Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và lãnh đạo thành phố

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Đà Nẵng, trên cơ sở các ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và khảo sát, nghiên cứu thực tế, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ nguyên tắc phải tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, với cách tiếp cận mới, tư duy mới để tìm được giải pháp cho các kiến nghị khi cơ chế, chính sách không còn phù hợp hoặc cần quy định, chính sách mới.

Phát biểu tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết Ban Thường vụ Thành ủy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và các bộ, ban, ngành; đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

NGUYÊN THẢO - MAI QUANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT