Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3
Đăng ngày 23-05-2022 15:27

UBND thành phố vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn thành phố từ năm học 2022-2023.

Theo đó, danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng tại các trừng Tiểu học chủ yếu lựa chọn sách của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam cho các môn như: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tự nhiên và Xã hội, Công nghệ, Hoạt động trải nghiệm.

Với môn Đạo đức, Giáo dục thể chất, Tin học lựa chọn NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng môn Tiếng Anh lớp 3 lựa chọn các NXB Giáo dục Việt Nam, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Sư phạm.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo danh mục sách giáo khoa được phê duyệt đến các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn thành phố và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa đảm bảo đúng quy định.

THANH HẢI

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT