Bản tin hoạt động, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố từ ngày 16/5 - 20/5/2022
Đăng ngày 23-05-2022 08:23

Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị: Tạo động lực phát triển đô thị, thúc đẩy kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; Thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau học nghề đạt 81,15%; Khẩn trương triển khai các chính sách tín dụng hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 11/NQ-CP; Đà Nẵng xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố về Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Thành lập Văn phòng chuyển đổi số; Thành lập Ban Tổ chức địa phương Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng 2022; Thành lập Ban Chỉ đạo cấp thành phố Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022; Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022; Nâng, hạ và khai thác đi bộ cầu Nguyễn Văn Trỗi; Phê duyệt danh sách miễn tiền thuê nhà liền kề thuộc sở hữu nhà nước do ảnh hưởng dịch COVID-19 là những hoạt động, chỉ đạo điều hành nổi bật của lãnh đạo thành phố từ ngày 16/5 - 20/5/2022.

CỔNG TTĐT TP

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT