Tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND thành phố giao
Đăng ngày 19-05-2022 10:09

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 2606/UBND-KSTT ngày 16-5-2022 đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc và cập nhật tình hình triển khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND thành phố giao.

Theo đó, UBND thành phố phê bình UBND quận Liên Chiểu chưa có chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND thành phố giao, có kết quả thấp trong việc hoàn thành nhiệm vụ và cập nhật tình hình thực hiện nhiệm vụ, với tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ 29,24% và tỉ lệ cập nhật tình hình 29,82%.

Đồng thời, yêu cầu UBND quận Liên Chiểu tập trung chỉ đạo rà soát các nhiệm vụ được giao, có giải pháp triển khai thực hiện tình hình thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo UBND thành phố giao và cập nhật kết quả vào hệ thống phần mềm theo dõi công việc để nâng cao tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ.

UBND thành phố cũng yêu cầu Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tăng cường kiểm tra, tập trung chỉ đạo quyết liệt rà soát, có giải pháp xử lý đối với các nhiệm vụ được giao chưa hoàn thành và nghiêm túc cập nhật kết quả vào hệ thống phần mềm theo dõi công việc để nâng cao tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ.

UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc việc cập nhật tình hình triển khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND thành phố giao; đặc biệt, thường xuyên rà soát các nhiệm vụ có gắn sao, tập trung nguồn lực, ưu tiên xử lý để hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ có gắn sao, kịp thời báo cáo, đề xuất các giải pháp để xử lý những khó khăn, vướng mắt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố thường xuyên thực hiện nhiệm vụ gắn sao đối với các nhiệm vụ quan trọng, có tính chất trọng tâm, trọng điểm; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, định kỳ báo cáo lãnh đạo UBND thành phố phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT