Huy động đội ngũ trí thức đóng góp, hiến kế xây dựng và phát triển thành phố
Đăng ngày 13-05-2022 08:46

Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) thành phố (1997-2022) và chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam (18-5), sáng 12-5, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm “Trí thức khoa học và công nghệ chung tay vì sự phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng”. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố Võ Công Trí đồng chủ trì Tọa đàm.

Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng; Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Phạm Quang Thao cùng các lãnh đạo thành phố, lãnh đạo sở, ngành, đơn vị và đội ngũ trí thức trên địa bàn thành phố.

Đội ngũ trí thức đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của thành phố

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Tọa đàm là dịp để lãnh đạo thành phố gặp gỡ, trao đổi và cảm ơn đội ngũ trí thức về những đóng góp trong suốt chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển thành phố. Đây còn là diễn đàn để các các chuyên gia, nhà khoa học tham gia ý kiến, hiến kế những giải pháp mang tính “sáng tạo”, “đột phát” để tạo ra các động lực mới cho phát triển thành phố, nhất là trong bối cảnh thành phố đang tập trung triển khai xây dựng quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đề xuất nhiều cơ chế, chính sách quan trọng trình Trung ương phê duyệt trong thời gian tới. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố nói riêng và đội ngũ trí thức thành phố nói chung trong sự phát triển chung của thành phố”.


Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18-5)

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, công tác xây dựng đội ngũ trí thức được Đảng đặc biệt quan tâm và thể hiện xuyên suốt trong nội dung văn kiện các kỳ đại hội Đảng toàn quốc.

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách để xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức thành phố. Sau 25 năm cống hiến và trưởng thành, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) thành phố đã có bước phát triển nhanh chóng về số lượng, nâng cao về chất lượng, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các nghiên cứu vào thực tiễn.

“Kết quả của sự nỗ lực bền bỉ ấy góp phần định vị Đà Nẵng như một trung tâm kinh tế - xã hội - công nghệ của khu vực, tạo nên bản sắc đô thị hạt nhân với các xung lực phát triển mới. Lãnh đạo và nhân dân thành phố ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức thành phố. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng thành phố vẫn còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển thời gian đến”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhìn nhận.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết gợi mở một số vấn đề thảo luận tại Tọa đàm: Cần tập trung vào các nhóm ngành kinh tế mũi nhọn nào để đảm bảo sự cân bằng trong cơ cấu nền kinh tế, đảm bảo sự phát triển bền vững của thành phố?; Những nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng thành phố thông minh theo tinh thần Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị? Các giải pháp thu hút đầu tư, các nguồn lực đầu tư vào thành phố?; Góp ý, hiến kế để đào tạo, phát triển, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nguồn nhân lực tại một số ngành, lĩnh vực mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến?;...


Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố Võ Công Trí báo cáo tổng kết 25 năm xây dựng Liên hiệp hội Đà Nẵng

Báo cáo tại Tọa đàm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố Võ Công Trí cho biết, trong những năm qua, đội ngũ trí thức KH&CN thành phố phát triển nhanh chóng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố và cả nước. Theo thống kê, hiện Đà Nẵng có hơn 300.000 người có trình độ Đại học trở lên, phân bổ chủ yếu tại khu vực đô thị.

Hằng năm, thành phố và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu triển khai hàng chục đề tài khoa học hướng vào phục vụ sản xuất và đời sống; hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh. Công tác tham mưu, đề xuất của đội ngũ trí thức hoạt động trong các cơ quan Đảng, quản lý Nhà nước, góp phần xây dựng luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách cấp ủy và chính quyền, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành và đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị thành phố. Nhiều trí thức trẻ thể hiện sự năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.


Quang cảnh Tọa đàm

Đặc biệt, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội thu hút đông đảo trí thức KH&CN trên các lĩnh vực tham gia. Trong 25 năm qua, nhất là giai đoạn 2015-2019, Liên hiệp hội đã tổ chức phản biện khối lượng lớn đồ án quy hoạch đô thị như Quy hoạch chuyên ngành hệ thống hạ tầng kỹ thuật của thành phố, 7 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, đồ án cho các khu công nghiệp, các cuộc thi quốc tế quy hoạch kiến trúc thành phố, đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2030 tầm nhìn 2050,…

Ngoài ra, đội ngũ tri thức KH&CN còn tham gia đào tạo nguồn nhân lực, góp phần nâng cao dân trí và bồi dưỡng nhân tài; đào tạo thế hệ trẻ và phổ biến kiến thức KH&CN; Tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, chăm sóc sức khỏe nhân dân; Tham gia sáng tạo những công trình có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, nhiều sản phẩm có chất lượng cao, có sức cạnh tranh; từng bước nâng cao trình độ KH&CN, vươn lên tiếp cận với trình độ của khu vực và thế giới.

Huy động đội ngũ trí thức đóng góp, hiến kế xây dựng và phát triển thành phố

Phát biểu kết luận Tọa đàm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận những đóng góp quan trọng của Liên hiệp hội, các chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ trí thức đối với quá trình xây dựng và phát triển thành phố trong thời gian qua.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, thành phố xác định lấy khoa học, kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ cao làm nền tảng để xây dựng thành phố thông minh và chính quyền điện tử.

Để phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức thành phố nói chung, Liên hiệp hội nói riêng trong việc xây dựng và phát triển thành phố theo như tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố và đội ngũ trí thức tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.  


Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận tại Tọa đàm

Trong đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Trung ương và Thành ủy về hoạt động nghiên cứu, phát triển KH&CN gắn với hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố, nhất là triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 36-CTr/TU ngày 13/01/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về triển khai thực hiện Chuyên đề “Phát triển công nghiệp công nghệ cao, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tầm quốc gia, là khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Thực hiện tốt vai trò điều hòa, phối hợp, tạo sự liên kết giữa các hội thành viên; phát huy trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ trong các Hội thành viên cũng như của các chuyên gia trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; nhất là việc tham gia hoạch định các chủ trương, chính sách xây dựng chiến lược, kế hoạch, quy hoạch xây dựng và phát triển thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị.

"Phải huy động sức mạnh của đội ngũ trí thức thành phố; tiếp tục khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, đóng góp, hiến kế ngày càng nhiều các ý tưởng, công trình khoa học vì sự phát triển của thành phố trong tương lai, nhất là tham gia phản biện, cho ý kiến đối với quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đây chính là nền tảng quan trọng để thành phố phát triển cho các giai đoạn tiếp theo", Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.


Lãnh đạo thành phố trao bức trướng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố với nội dung "Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng"

Đồng thời, nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thành phố có những hình thức và biện pháp phù hợp để hội viên nhận thức, nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo tiếp tục xây dựng cơ chế phù hợp để huy động, khuyến khích đội ngũ trí thức khoa học của thành phố, thu hút đội ngũ khoa học ở các nơi trên cả nước cũng như đội ngũ tri thức quê hương Đà Nẵng – Quảng Nam đang hoạt động ở nước ngoài tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho Liên Hiệp hội, các hội viên, đội ngũ trí thức tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện, nhất là những vấn đề liên quan đến kinh tế - xã hội của địa phương và xem đây là một trong những kênh để tham khảo quan trọng trước khi đề ra các cơ chế, chính sách.

Đẩy mạnh thực hiện quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố; thực hiện nghiêm túc quy chế công nhận sáng kiến sản phẩm khoa học, công nghệ; đồng thời, có hình thức vinh danh kịp thời để động viên, khuyến khích, tôn vinh đội ngũ trí thức, nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc.


Lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Phạm Quang Thao trao Bằng khen của Liên hiệp hội Việt Nam cho Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố

Thường trực Thành ủy thống nhất định kỳ vào tháng 5 hằng năm sẽ có các hình thức trao đổi, làm việc với Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố hoặc gặp gỡ các nhà khoa học, chuyên gia để trao đổi, lắng nghe các ý kiến góp ý.

“Lãnh đạo thành phố tin tưởng và mong muốn đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và tài năng, trí tuệ hợp lực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển. Lãnh đạo thành phố luôn sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe các ý kiến góp ý, phản biện của các chuyên gia, nhà khoa học, các hội viên của Liên hiệp hội để giúp lãnh đạo thành phố đưa ra những quyết sách phù hợp, thúc đẩy thành phố phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói.


Lãnh đạo thành phố và các đại biểu chụp hình lưu niệm

Dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố phát hành số đầu tiên của đặc san Khoa học và Phát triển thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, hy vọng đây sẽ là diễn đàn bổ ích cho hoạt động nghiên cứu, cũng như sự tập hợp, liên kết và là diễn đàn tích cực của những người làm khoa học thành phố và thu hút được trí thức người Đà Nẵng, Quảng Nam đang học tập, làm việc ở trong và ngoài nước đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

NGUYÊN THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT