Giá đất ở tái định cư trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn
Đăng ngày 03-12-2021 15:06

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành giá đất ở tái định cư tại một số dự án trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Theo đó, giá tái định cư hộ chính đường 5,5m, mặt cắt (3-5,5-3)m (đường Khuê Mỹ Đông 5) thuộc dự án dân cư số 2 Hồ Xuân Hương, phường Khuê Mỹ theo mặt bằng giá đất tại Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của UBND thành phố có giá 2.790.000 đồng/m2.

Giá đất ở tái định cư dự án Khu tái định cư Tân Trà, phường Hòa Hải theo mặt bằng Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của UBND thành phố: đường 10,5m mặt cắt (4-10,5-4)m (đường Nguyễn Duy Trinh) có giá 1.301.000 đồng/m2 (hộ chính).

Hệ số đối với thửa đất đặc biệt tại các dự án trên được quy định: vị trí đất nằm ở góc ngã ba đường phố thì nhân thêm hệ số 1,2; góc ngã tư đường phố thì nhân hệ số 1,3; nếu 3 mặt tiền đường phố trở lên nhân hệ số 1,4.

Giá tái định cư đường 10,5m, mặt cắt (5-10,5-5)m (đường Lê Trí Viễn) thuộc dự án Khu tái định cư Bình Kỳ, phường Hòa Quý theo mặt bằng giá đất tại Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND thành phố có giá 2.880.000 đồng/m2 (giá này chưa bao gồm hệ số điều chỉnh giá đất).

Hệ số đối với thửa đất đặc biệt theo mặt bằng Quyết định 50/2014/QĐ-UBND được quy định: vị trí đất nằm ở góc ngã ba đường phố thì nhân thêm hệ số 1,1; góc ngã tư đường phố thì nhân hệ số 1,2; thửa đất 3 mặt tiền đường phố trở lên nhân hệ số 1,3; Vị trí đất có 2 mặt tiền (mặt trước và mặt sau) nhân hệ số 1,1; tại góc bo cong (có 2 mặt tiền nhưng không phải ở vị trí ngã ba, ngã tư) thì nhân thêm hệ số 1,05; Vị trí đất có mặt tiền đường phố và đường kiệt mặt sau (với bề rộng đường kiệt từ 3m trở lên) nhân hệ số 1,05.

Đối với các trường hợp bố trí tái định cư theo diện hộ phụ thì nhân hệ số hộ phụ theo quy định.

UBND thành phố quy định: Hệ số phân vệt theo chiều sâu đối với phần diện tích đất trong phạm vi chiều sâu dưới 25m tính theo giá đất quy định như trên; Nếu phần diện tích đất trong phạm vi chiều sâu từ 25m đến dưới 50m tính bằng 0,7 giá đất quy định trên.

HIỀN TRANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT