Đào tạo nâng cao năng lực quản lý và vận hành hệ thống quan trắc môi trường
Đăng ngày 28-10-2021 03:56

Sáng 28-10, lớp Đào tạo trực tuyến Nâng cao năng lực tiếp nhận, truyền, quản lý và vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục, do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức, khai mạc với sự tham dự của Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường Miền Bắc Hoàng Văn Vy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Nguyên Chương, cùng hơn 100 học viên từ 80 điểm cầu.

Lớp đào tạo trực tuyến Nâng cao năng lực tiếp nhận, truyền, quản lý và vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục

Phát biểu khai mạc lớp đào tạo, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Nguyên Chương đánh giá, trong những năm qua, công tác quan trắc môi trường đã được đẩy mạnh từ cấp Trung ương đến địa phương. Cùng với đó, hệ thống quan trắc tự động, liên tục các thành phần môi trường ngày càng được tăng cường, nhằm kiểm soát ô nhiễm, giám sát các hoạt động phát thải, cung cấp cơ sở dữ liệu đảm bảo độ tin cậy, hỗ trợ thiết lập bản đồ dự báo, cảnh báo chất lượng môi trường.

Tuy nhiên, với nguy cơ ngày các gia tăng các nguồn thải từ các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, đô thị hóa, công nghiệp hóa, ô nhiễm môi trường không khí, nước, đất có xu hướng ngày càng gia tăng, cần có các hệ thống giám sát, cảnh báo sớm về hiện trạng, diễn biến mức độ ô nhiễm môi trường, kịp thời cung cấp các dữ liệu về môi trường, làm cơ sở giúp các cơ quan quản lý tham mưu ra quyết định kịp thời, cũng như từng bước hướng đến cung cấp thông tin về chất lượng môi trường đến cộng đồng, người dân.

“Với chủ trương tiếp tục triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2030, thành phố xác định đầu tư hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới quan trắc môi trường với các kỹ thuật công nghệ hiện đại, cùng công tác đào tạo chuyên môn về quan trắc môi trường là một nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn 2021-2025 của ngành tài nguyên và môi trường”, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết.

Lớp đào tạo được tổ chức dành cho cán bộ, công chức, người lao động các bộ phận chuyên môn liên quan của Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện chủ đầu tư, đơn vị vận hành các hệ thống xử lý thải có liên quan đến kỹ thuật quan trắc môi trường ở các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và trạm xử lý nước thải đô thị trên địa bàn thành phố; đại diện các doanh nghiệp thuộc đối tượng lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục trên địa bàn thành phố.

Thực hành lấy mẫu quan trắc chất lượng nước kênh Phú Lộc

Tham gia lớp đào tạo, học viên được tiếp cận những kiến thức quan trọng về lĩnh vực quan trắc môi trường, với các quy định cụ thể đảm bảo theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cũng như các kỹ thuật quan trắc trong thực tế, thông qua 5 chuyên đề chính: Quy định về quan trắc, giám sát môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến quan trắc môi trường định kỳ, tự động, liên tục theo Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT; Hướng dẫn Quy trình vận hành của các hệ thống quan trắc tự động, liên tục, một số vấn đề, sự cố thường gặp trong quá trình vận hành, giám sát trạm quan trắc tự động, liên tục, cách khắc phục; Công tác nhận, truyền, quản lý và chia sẻ dữ liệu về quan trắc; Quy chế phối hợp quản lý hoạt động các hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn thành phố. 

Đây là những thông tin vô cùng hữu ích cho các cơ quan quản lý cũng như các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng phải thực hiện công tác quan trắc môi trường, nhằm ứng dụng, vận hành tốt một hệ thống quan trắc môi trường.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT