Tập huấn Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020
Đăng ngày 22-10-2021 07:20

Ngày 22-10, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. Tham dự hội nghị có Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường Miền Bắc Hoàng Văn Vy; đại diện Vụ Chính sách Pháp chế và Thanh tra, Tổng cục Môi trường Lê Minh Ánh; cùng hơn 200 đại biểu tại hơn 60 điểm cầu trực tuyến. Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Nguyên Chương chủ trì tại điểm cầu chính.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Nguyên Chương phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Nguyên Chương cho biết, Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17-11-2020, có hiệu lực ngày 1-1-2022 với nhiều điểm mới rất quan trọng, đánh dấu những đổi mới về chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo đảm sự phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Hội nghị nhằm phổ biến đến các cán bộ làm công tác môi trường tại các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện, phường xã, các phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện những nội dung quan trọng của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, qua đó nhận thức một cách đầy đủ trước khi áp dụng và triển khai vào thực tế tại đơn vị, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 3484/UBND-STNMT

“Từ những nhận thức đúng, chúng ta sẽ có những hành động tích cực hơn nhằm đảm bảo cho pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đạt được hiệu quả cao nhất”, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Nguyên Chương nhấn mạnh.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách về bảo vệ môi trường phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung thiết thực và hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm đảm bảo tính hiệu quả cao nhất.  Sau hội nghị, đề nghị Chi cục Bảo vệ Môi trường xây dựng kế hoạch triển khai một cách có hiệu quả nhất quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045, nhất là phù hợp với Đề án xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030 Đồng thời, tiếp tục phối hợp các Phòng Tài nguyên môi trường, UBND các quận, huyện, và các sở, ban, ngành tổ chức các buổi tập huấn chuyên sâu, theo từng nhóm đối tượng quản lý cụ thể, để đảm bảo triển khai Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 trên địa bàn thành phố thực sự đi vào cuộc sống, được tổ chức, doanh nghiệp, người dân hiểu rõ, thực hiện và đồng hành.

“Sự tham gia của các điểm cầu tại các trường đại học trong hội nghị hôm nay là minh chứng cho việc chúng ta đã dần tiếp cận đến công tác nghiên cứu khoa học để có sự tương tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa công tác nghiên cứu và thực hành, nhằm làm cho những quy định của pháp luật về môi trường có sức sống nhất định trong giai đoạn mới hiện nay”, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu.

Hội nghị có sự tham dự của hơn hơn 200 đại biểu tại hơn 60 điểm cầu

Tại hội nghị, đại biểu được nghe các báo cáo viên, là những người trực tiếp tham gia từ khâu soạn thảo, trình Quốc hội dự án Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, phân tích rõ những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, hướng triển khai dự kiến của các văn bản dưới Luật, với các chuyên đề như: Những điểm mới trong quy định pháp luật về đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường theo Luật BVMT năm 2020; Công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra, lập biên bản, xử phạt và giải quyết tố cáo về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 ; Những điểm mới về quản lý chất thải rắn, quản lý môi trường không khí, nước thải theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Bồi thường thiệt hại về môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, mua sắm xanh, tín dụng xanh theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các ngành, các cấp của thành phố nắm bắt đầy đủ, để tham mưu hiệu quả về lĩnh vực bảo vệ môi trường có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, là tiền đề quan trọng để các ngành, các cấp tổ chức triển khai các chương trình phổ biến, giáo dục, có các hình thức tuyên truyền phù hợp để phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản pháp luật có liên quan đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng người dân trên địa bàn thành phố.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT