Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động
Đăng ngày 14-10-2021 07:16

Ngày 14-10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động. Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh buổi làm việc

Dự thảo Luật cảnh sát cơ động gồm 5 chương 32 điều, nội dung cơ bản được xây dựng trên cơ sở bám sát các chính sách đã được Quốc hội, Chính phủ thông qua, kế thừa các quy định của Pháp lệnh và bổ sung những quy định mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động của cảnh sát cơ động (CSCĐ).

Góp ý dự thảo Luật, các đại biểu cơ bản nhất trí với quy định trong các dự thảo Luật. Đối với dự thảo Luật Cảnh sát cơ động các đại biểu nhất trí cao về việc qua 7 năm thực hiện Pháp lệnh Cảnh sát cơ động đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế, do đó việc xây dựng Luật Cảnh sát cơ động là cần thiết để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất, đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc xây dựng và ban hành Luật Cảnh sát cơ động nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng cảnh sát chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

Giám đốc Sở Tư pháp Võ Thị Như Hoa đóng góp ý kiến Dự thảo Luật CSCĐ

Dự thảo Luật cũng điều chỉnh, làm rõ quy định về thẩm quyền quyết định điều động cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ của Tư lệnh cảnh sát cơ động và Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tại khoản 2 và khoản 3 Điều 19 của dự thảo Luật) đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt, phù hợp với thực tế triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, bổ sung quy định về phối hợp của cảnh sát cơ động với cơ quan, tổ chức, lực lượng chức năng có liên quan và chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó quy định nguyên tắc phối hợp, nội dung phối hợp và cơ chế chỉ huy cảnh sát cơ động trong phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung thêm một số điều liên quan đến cơ chế chính sách cho lực lượng cảnh sát cơ động, bởi đây là lực lượng đặc thù, luôn đối mặt với nhiều hiểm nguy.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường đánh giá cao những ý kiến tham gia đóng góp cho Dự thảo luật, đồng thời nhấn mạnh toàn bộ ý kiến của các đại biểu, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp báo cáo gửi Ban soạn thảo, tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT