[Infographic]: Các chính sách hỗ trợ do thực hiện giãn cách toàn thành phố theo Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021
Đăng ngày 13-09-2021 11:38

Trong thời gian thực hiện giãn cách toàn thành phố theo phương châm "ai ở đâu thì ở đó" để phòng, chống dịch COVID-19, thành phố đã triển khai các chính sách hỗ trợ người dân theo Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021. Cụ thể như sau:

NHƯ ANH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT