Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn
Đăng ngày 19-09-2019 09:54

Ngày 16-9, UBND thành phố ban hành văn bản số 6199/UBND-VHXH về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy về công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tham mưu UBND thành phố ban hành Khung tiêu chuẩn về ATTP đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống; phối hợp với Sở Công Thương quản lý nguồn gốc rau, trái cây nhập vào chợ đầu mối Hòa Cường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nguồn gốc thủy sản nhập vào Cảng cá, Chợ cá Thọ Quang và quản lý nguồn gốc gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và UBND các quận huyện, các vị liên quan trong việc quản lý, đảm bảo ATTP tại khu vực bên trong và xung quanh các khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, bếp ăn tập thể, bếp ăn công nghiệp theo phân cấp quản lý. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông lập đề án xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành ATTP nhằm tăng cường kết nối, liên thông chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước cũng như cung cấp dịch vụ công cho người dân về ATTP; tổ chức thiết lập hồ sơ quản lý các chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn. Triển khai tốt Đề án tư vấn “Chiến lược phát triển thành phố thực phẩm thông minh ở Đà Nẵng giai đoạn 2019 – 2025, tầm nhìn 2030” do vốn ODA Bỉ tài trợ. Nghiên cứu thí điểm ứng dụng phần mềm quản lý để người dân cùng giám sát, cung cấp thông tin nhanh liên quan đến ATTP.  Nghiên cứu giải pháp quản lý ATTP đối với hình thức cung cấp thực phẩm trực tuyến đang có xu hướng phát triển mạnh trong thời gian qua. Phối hợp với Sở Y tế xây dựng quy chế phối hợp chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác quản lý ATTP đối với các Trung tâm y tế quận, huyện và đội ngũ cộng tác viên về y tế tại phường, xã. 

Ban Quản lý An toàn thực phẩm phối hợp Sở Nội vụ nghiên cứu tuyển dụng nhân sự trong chỉ tiêu biên chế viên chức được giao 37 người của Ban để bố trí đứng điểm tại các quận/huyện nhằm phối hợp thực hiện công tác quản lý về ATTP trên địa bàn quận, huyện. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan sớm trình UBND thành phố phê duyệt đầu tư phòng Kiểm nghiệm thực phẩm chuyên sâu thành phố Đà Nẵng để thực hiện đầu tư trong năm 2020. Tăng cường hơn nữa công tác lấy mẫu giám sát ATTP và đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, đồng thời có biện pháp không để xảy ra tiêu cực trong quá trình thực hiện. Tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATTP theo đúng quy định của pháp luật và công khai cơ sở vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường công tác tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật về ATTP, bồi dưỡng kiến thức, thực hành về đảm bảo ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức quy hoạch vùng chăn nuôi, sản xuất rau an toàn để chủ động sản xuất, cung ứng thực phẩm tại chỗ, tạo nguồn cung cấp và kiểm soát thực phẩm an toàn, đáp ứng nhu cầu người dân thành phố. Tham mưu dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thành phố; cải tạo, nâng cấp cảng cá, chợ cá Thọ Quang đảm bảo hiện đại để kiểm soát và giám sát chất lượng, ATTP nguồn thủy sản cung cấp cho thành phố. 

Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng Chợ đầu mối nông sản Hòa Phước. Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng phối hợp các Ban Quản lý chợ trong việc tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP; thường xuyên kiểm tra các hộ kinh doanh tại chợ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP và phối hợp với các cơ quan nhà nước cung cấp thông tin, để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP. Đánh giá kết quả thực hiện thí điểm dán tem QRcode truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại chợ Hàn và nghiên cứu thực hiện việc dán tem trên sản phẩm tại cơ sở sản xuất chịu trách nhiệm về sản phẩm đó, báo cáo UBND thành phố để xem xét mở rộng các chợ và các cơ sở kinh doanh khác.

Sở Y tế chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các Trung tâm y tế quận, huyện và đội ngũ cộng tác viên về y tế tại xã, phường lồng ghép trong các hoạt động y tế cộng đồng để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân sử dụng thực phẩm an toàn. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP và đơn vị có liên quan phổ biến kiến thức, pháp luật về ATTP cũng như công tác phòng ngừa, xử lý sự cố về ngộ độc thực phẩm. 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP, trong đó chú trọng bồi dưỡng kiến thức, thực hành, hình thành thói quen về bảo đảm ATTP cho đối tượng là học sinh, sinh viên; cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố cân đối đủ các nguồn kinh phí đầu tư lĩnh vực ATTP để tăng cường đầu cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm nâng cao năng lực kiểm nghiệm ATTP và các điều kiện để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý ATTP.

UBND các quận huyện tăng cường công tác quản lý, đảm bảo ATTP trên địa bàn, nhất đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán ăn, dịch vụ tiệc cưới lưu động, thức ăn đường phố, bếp ăn trong các nhà trẻ, mẫu giáo...) theo phân cấp. Tăng cường trách nhiệm của các Ban Quản lý chợ trong việc vận động tiểu thương cùng chung tay xây dựng chợ đảm bảo đủ điều kiện đảm bảo ATTP; hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP; thường xuyên kiểm tra các hộ kinh doanh tại chợ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP và phối hợp với các cơ quan nhà nước cung cấp thông tin, để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP. Tập trung nâng cấp hạ tầng kỹ thuật các chợ truyền thống để thực hiện xây dựng chợ đảm bảo ATTP theo Kế hoạch số 786/KH-UBND ngày 11/02/2019 của UBND thành phố về triển khai xây dựng chợ đảm bảo đủ điều kiện ATTP trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2023 và đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ xây dựng chợ đủ điều kiện ATTP theo chỉ tiêu kế hoạch đã giao. Chỉ đạo xử lý triệt để việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè xung quanh chợ để buôn bán thủy sản, thịt... làm ảnh hưởng đến giao thông, gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường.

UBMT Tổ quốc thành phố, Hội phụ nữ, Hội Nông dân phối hợp các đơn vị liên quan đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức lãnh đạo các cấp và toàn xã hội về công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP, giúp nhân dân thay đổi những thói quen, tập quán ăn uống không đảm bảo vệ sinh và ảnh hưởng đến sức khỏe, gắn với phổ biến quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng, trách nhiệm của người sản xuất trong việc thực hiện các quy định về ATTP; đồng thời tổ chức giám sát công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn thành phố theo quy định. 

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT