Phủ bạt HDPE các hộc chôn rác tại Bãi rác Khánh Sơn để cải thiện môi trường
Đăng ngày 12-09-2019 14:19

Sáng 12-9, tại Bãi rác Khánh Sơn (quận Liên Chiểu), Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thi công Công trình sử dụng bạt HDPE phủ các hộc chôn lấp rác thải. Công trình nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, giảm thiểu mùi hôi ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh. Đồng thời, ngăn ngừa lượng nước mưa trong khu vực thấm xuống các ô chôn lấp rác thải, giảm thiểu lượng nước rỉ rác phát sinh, không gây quá tải hệ thống xử lý nước rỉ rác hiện hữu tại bãi rác Khánh Sơn, đặc biệt vào mùa mưa.

Ông Đinh Quang Cường - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng và hiệu quả công tác phủ bạt

Tổng diện tích phủ bạt HDPE là 90.000m2, với tổng mức đầu tư 12,5 tỷ đồng, thực hiện theo phương án phủ cuốn chiếu từ các taluy và phủ chờ đối với các khu vực chưa đủ cao trình. Dự kiến trong tháng 9 đạt 30%, tháng 11 đạt 50%, tháng 12 đạt 75%; phần còn lại được phủ bạt chờ trong quá trình tiếp nhận rác. Công tác phủ bạt hoàn thành trước ngày 31-12.

Khu xử lý chất thải Khánh Sơn được UBND thành phố đầu tư xây dựng từ nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới, sử dụng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh. Bãi rác hoạt động từ năm 2007, trong đó có hạng mục 5 hộc chôn lấp chất thải rắn đô thị. Hiện nay, hộc rác 1 và 2 đã được phủ bạt HDPE hoàn toàn và hộc rác số 3,4 được phủ bạt một phần. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực, UBND thành phố thống nhất chủ trương thực hiện phủ bạt các hộc rác hiện hữu tại Bãi rác Khánh Sơn, nhằm cải thiện môi trường tại khu vực này.

UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường áp dụng các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường tại Bãi rác Khánh Sơn

Để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, tại buổi thi công công trình, ông Đinh Quang Cường - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị chỉ đạo đơn vị vận hành bãi rác đảm bảo hoạt động chôn lấp rác bình thường của thành phố; phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công phủ bạt để xây dựng phương án thi công chi tiết để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng và hiệu quả công tác phủ bạt. Đồng thời, bố trí khu vực lưu giữ, quản lý lượng bạt trong suốt thời gian thi công, triển khai thực hiện Nội quy quy định tại Bãi rác. 

Công ty TNHH vật tư thiết bị kỹ thuật hạ tầng thực hiện phủ bạt HDPE tại hộc chôn lấp rác số 3

Công ty TNHH vật tư thiết bị kỹ thuật hạ tầng huy động đủ nhân lực, máy móc, thiết bị triển khai thi công đúng tiến độ đề ra. Phối hợp với Công ty CP Môi trường và các đơn vị liên quan trong suốt quá trình thi công phủ bạt đảm bảo Bãi rác Khánh Sơn vẫn tiếp nhận rác và hoạt động bình thường; có phương án đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ toàn bộ khu vực công trình thi công. 

Ban Quản lý các dự án xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị chỉ đạo đơn vị vận hành Nhà máy xử lý nước rỉ rác phối hợp, theo dõi lưu lượng nước rỉ rác về hệ thống xử lý trong thời gian thực hiện phủ bạt, báo cáo số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, kiểm tra. 

UBND quận Liên Chiểu, phường Hòa Khánh Nam tuyên truyền các tổ chức, nhân dân khu vực về việc triển khai công tác phủ bạt của thành phố. Công ty CP Môi trường đô thị vận động các hộ, người dân nhặt rác di dời các lều tạm, bao chứa phế liêụ còn trên các hộc rác để công tác phủ bạt đảm bảo tiến độ, đảm bảo khoảng cách cách li an toàn cháy nổ khu vực đang thi công phủ bạt và khu vực đã phủ bạt xong. 

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT