V/v điều chỉnh bổ sung một số biện pháp để phòng chống dịch Covid-19 theo QĐ số 2905/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố
Đăng ngày 17-09-2021 10:19
Số văn bản 2985/QĐ-UBND
Trích yếu V/v điều chỉnh bổ sung một số biện pháp để phòng chống dịch Covid-19 theo QĐ số 2905/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/09/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 14/09/2021
File đính kèm
Nội dung

V/v điều chỉnh bổ sung một số biện pháp để phòng chống dịch Covid-19 theo QĐ số 2905/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố