V/v thành lập Tổ hỗ trợ doanh nghiệp và an sinh xã hội trong bối cảnh dịch Covid 19
Đăng ngày 17-09-2021 10:19
Số văn bản 2935/QĐ-UBND
Trích yếu V/v thành lập Tổ hỗ trợ doanh nghiệp và an sinh xã hội trong bối cảnh dịch Covid 19
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 09/09/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 09/09/2021
File đính kèm
Nội dung

V/v thành lập Tổ hỗ trợ doanh nghiệp và an sinh xã hội trong bối cảnh dịch Covid 19