Công văn 3027/UBND-VX v/v dừng tổ chức Lễ hội Ánh sáng Quốc tế 2014
Đăng ngày 17-04-2014 00:00
Số văn bản
Trích yếu Công văn 3027/UBND-VX v/v dừng tổ chức Lễ hội Ánh sáng Quốc tế 2014
Loại văn bản
Ngày ban hành
Cấp ban hành
Cơ quan ban hành
Ngày ký
File đính kèm
Nội dung

Xem văn bản tại đây