Quyết định số 6793/QĐ-UBND Ban hành Quy định mã số biên nhận hồ sơ dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 11-10-2013 00:00
Số văn bản
Trích yếu Quyết định số 6793/QĐ-UBND Ban hành Quy định mã số biên nhận hồ sơ dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Loại văn bản
Ngày ban hành
Cấp ban hành
Cơ quan ban hành
Ngày ký
File đính kèm
Nội dung

xem nội dung văn bản