Kế hoạch số 8381/KH-UBND V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn thành phố năm 2013
Đăng ngày 01-10-2013 00:00
Số văn bản
Trích yếu Kế hoạch số 8381/KH-UBND V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn thành phố năm 2013
Loại văn bản
Ngày ban hành
Cấp ban hành
Cơ quan ban hành
Ngày ký
File đính kèm
Nội dung

xem nội dung văn bản