Quyết định số1666 /QĐ-UBND Thành lập Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 13-03-2013 00:00
Số văn bản
Trích yếu Quyết định số1666 /QĐ-UBND Thành lập Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Đà Nẵng
Loại văn bản
Ngày ban hành
Cấp ban hành
Cơ quan ban hành
Ngày ký
File đính kèm
Nội dung

xem nội dung văn bản