Công văn số1461 /UBND-KTN V/v Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch tai xanh ở lợn
Đăng ngày 26-02-2013 00:00
Số văn bản
Trích yếu Công văn số1461 /UBND-KTN V/v Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch tai xanh ở lợn
Loại văn bản
Ngày ban hành
Cấp ban hành
Cơ quan ban hành
Ngày ký
File đính kèm
Nội dung

xem nội dung văn bản