Công văn số 7698/UBND-QLĐTh V/v Xử lý mùi hôi và đảm bảo thoát nước tại khu vực dự án Hyatt Resort&Spa
Đăng ngày 11-09-2014 00:00
Số văn bản
Trích yếu Công văn số 7698/UBND-QLĐTh V/v Xử lý mùi hôi và đảm bảo thoát nước tại khu vực dự án Hyatt Resort&Spa
Loại văn bản
Ngày ban hành
Cấp ban hành
Cơ quan ban hành
Ngày ký
File đính kèm
Nội dung

Xem nội dung văn bản  tại đây