Quyết định số10 /2013/QĐ-UBND Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước
Đăng ngày 26-02-2013 00:00
Số văn bản
Trích yếu Quyết định số10 /2013/QĐ-UBND Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước
Loại văn bản
Ngày ban hành
Cấp ban hành
Cơ quan ban hành
Ngày ký
File đính kèm
Nội dung

xem nội dung văn bản