Công văn số 7705/UBND-KTN v/v triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành cho các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 12-09-2014 00:00
Số văn bản
Trích yếu Công văn số 7705/UBND-KTN v/v triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành cho các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố
Loại văn bản
Ngày ban hành
Cấp ban hành
Cơ quan ban hành
Ngày ký
File đính kèm
Nội dung

Xem nội dung văn bản tại đây