Công văn số 7701/UBND-QLĐTh V/v chấn chỉnh, khắc phục ô nhiễm môi trường do thùng rác gây ra
Đăng ngày 12-09-2014 00:00
Số văn bản
Trích yếu Công văn số 7701/UBND-QLĐTh V/v chấn chỉnh, khắc phục ô nhiễm môi trường do thùng rác gây ra
Loại văn bản
Ngày ban hành
Cấp ban hành
Cơ quan ban hành
Ngày ký
File đính kèm
Nội dung

Xem nội dung văn bản tại đây