Tăng cường kiểm tra kiểm soát ngăn chặn việc tàng trữ, sử dụng pháo phái phép
Trong dịp Tết Nguyên đán 2013 sắp đến, nhằm kiên quyết không để tái diễn việc sản xuất, hạn chế đến mức thấp nhất việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép, UBND thành phố vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; chỉ đạo UBND các phường, xã tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân; tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép. Địa phương nào buông lỏng chỉ đạo, không kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi vi phạm về pháo thì Chủ tịch UBND các quận, huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố. 
 
Công an thành phố, Sở Công thương chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát trên các địa bàn, tuyến trọng điểm, nhà ga, bến xe, bến cảng, kho tàng, bến bãi và các phương tiện giao thông… để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép, đặc biệt là hoạt động nhập lậu pháo từ nước ngoài vào nước ta và tự sản xuất trong nội địa. 
 
Sở Thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh và truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng tăng thời lượng đưa tin, bài để tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho giáo viên, học sinh, sinh viên, đoàn viên biết, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; chỉ đạo các trường cho học sinh, sinh viên tổ chức ký cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chỉ đạo các tổ chức thành viên hưởng ứng tích cực và thực hiện nghiêm Nghị định số 36/2009/NĐ-CP; tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép.

AN NHIÊN 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT