Chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số phục vụ tốt hơn các nhu cầu của doanh nghiệp, người dân là mục tiêu mà Đà Nẵng đã và đang đề ra. Với tiềm năng, kinh nghiệm, lợi thế sẵn có cùng những nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, Đà Nẵng đã đạt được những kết quả đầy tích cực trên hành trình chuyển đổi số.

Công bố cấp độ dịch của các xã, phường tính đến ngày 05/12/2021

Căn cứ Quyết định số 3779/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó UBND các quận, huyện công bố cấp độ dịch tại các phường, xã tính đến ngày 05/12/2021, cụ thể như sau:

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN COVID-19
TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trung tâm y tế

Số điện thoại

   1. Hải Châu

0398.101.143

   2. Thanh Khê

0398.122.143

   3. Sơn Trà

0398.149.143

   4. Liên Chiểu

0398.423.143

   5. Ngũ Hành Sơn

0398.630.143

   6. Cẩm Lệ

0398.637.143

   7. Hòa Vang

0398.742.143

   8. CDC Đà Nẵng

0905.10.88.44

 

Cơ sở dữ liệu thông tin dịch tễ bệnh nhân COVID-19 Bản đồ GIS thông tin dịch tễ COVID-19 Biểu đồ số liệu tình hình dịch bệnh COVID-19

 

Ngày 6-12, UBND thành phố ban hành văn bản số 8185/UBND-SYT về tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, các ngành, các cấp, các cơ quan đơn vị, địa phương và toàn thể nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cơ bản: đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi nói chuyện, tiếp xúc, làm việc, không tập trung đông người, khai báo y tế. Tiếp tục xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân là trước hết, tuyệt đối không vì đã tiêm vaccine mà lơ là, chủ quan.

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử