Sáng 22-3, phát biểu kết luận Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn coi trọng và đánh giá rất cao vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thanh niên, đồng thời tin tưởng với khí thế của tuổi trẻ, các thế hệ thanh niên sẽ tiếp tục vượt qua các khó khăn, cống hiến cho quê hương, đất nước.

Văn bản chỉ đạo điều hành