Ngày 24-3, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức Ngày hội việc làm sinh viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ năm 2023, với sự tham gia của 125 doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng hơn 7.700 vị trí việc làm. Tham dự lễ khai mạc có Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Đăng Hoàng; PGS. TS. Lê Thành Bắc, Phó Giam đốc Đại học Đà Nẵng.

Văn bản chỉ đạo điều hành