Tiếp tục chương trình làm việc tại Khánh Hòa, ngày 2-2, Đoàn công tác thành phố do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo Thường trực Thành ủy, UBND, UBMTTQVN thành phố, các ban, ngành đoàn thể, khối các đơn vị LLVT thành phố thăm, làm việc với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; Lữ đoàn tàu ngầm 189 và cán bộ, chiến sỹ Tàu ngầm 186-Đà Nẵng. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chủ trì tiếp đoàn.

Văn bản chỉ đạo điều hành