Sáng 30-9, Sở Xây dựng thành phố tổ chức Tập huấn chuyển đổi số Mô hình Thông tin công trình (BIM) ngành Xây dựng cho đại diện các hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp ngành Xây dựng trên địa bàn thành phố, đại diện UBND các quận, huyện và các Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố.

Văn bản chỉ đạo điều hành