Ngày 21-3, Ban Đô thị HĐND thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về nội dung “Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” làm cơ sở để tổng hợp báo cáo thẩm tra trình Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026,  sắp đến. Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Nguyễn Thành Tiến chủ trì hội nghị.

Văn bản chỉ đạo điều hành