Chiến lược quy hoạch
Đăng ngày 12-11-2021 08:46, Lượt xem: 4

Tầm nhìn, Mục tiêu và Chiến lược được quy định trong quy hoạch để định hướng sự phát triển dài hạn của Đà Nẵng. Chiến lược chính quy hoạch bao gồm: Bảo tồn thiên nhiên, tăng cường mạng lưới cây xanh và mặt nước để tạo ra một thành phố thân thiện môi trường; Cải thiện cơ sở hạ tầng để tạo khả năng phục hồi cho thành phố Đà Nẵng; Phân cấp các cụm việc làm và các nút đô thị; Gia tăng mật độ dân số để phát triển mô hình đô thị nén; Cải thiện hệ thống giao thông và sự phát triển của thành phố theo định hướng giao thông công cộng; Phát triển các khu đô thị sử dụng hỗn hợp để xây dựng một thành phố sôi động; Phát triển các loại hình cơ sở hạ tầng và nhà ở xã hội để tạo ra một thành phố dành cho tất cả mọi người; Bảo tồn Di sản đô thị như một phần của bản sắc riêng biệt Đà Nẵng..

Trong đó, việc đầu tiên chiến lược quy hoạch hướng đến là Bảo tồn thiên nhiên, tăng cường mạng lưới cây xanh và mặt nước để tạo ra một thành phố thân thiện môi trường. Theo đó, Đà Nẵng với cảnh quan đẹp và đa dạng sinh học là một trong những đặc trưng quan trọng. Những đặc trưng này không thể thiếu trong các định hướng quy hoạch, cần được bảo tồn và tăng cường để hình thành một mạng lưới cây xanh và mặt nước, trở thành một trong những đặc trưng của Đà Nẵng.

Thứ hai, cải thiện cơ sở hạ tầng để tạo khả năng phục hồi cho thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng có các nguồn lực và khả năng để trở thành một thành phố phát triển nhanh và bền vững. Cơ sở hạ tầng hiện tại cần được điều chỉnh và nâng cấp, đồng thời bổ sung những cơ sở hạ tầng mới. Các công nghệ phù hợp nên được tích hợp để tận dụng nguồn tài nguyên phong phú vốn có của Đà Nẵng và vượt qua các thách thức từ môi trường và biến đổi khí hậu.

Chiến lược quy hoạch còn hướng đến phân cấp các cụm việc làm và các nút đô thị. Vị trí chiến lược của Đà Nẵng và nguồn nhân lực chất lượng cao có tiềm năng tối ưu hóa nền kinh tế và biến Đà Nẵng trở thành một trung tâm kinh tế lớn. Thông qua phân cấp và đa dạng hóa các nút việc làm và đô thị, Đà Nẵng có thể khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng và tài nguyên của mình.


Theo chiến lược quy hoạch, thành phố phải phục vụ cho nhu cầu nhà ở và tiện nghi xã hội của tất cả người dân và quá trình quy hoạch cũng sẽ tập trung bảo tồn Di sản đô thị như một phần của bản sắc riêng biệt Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, gia tăng mật độ dân số để phát triển mô hình đô thị nén. Mô hình đô thị nén có lợi trong việc khai thác hiệu quả các dịch vụ và cơ sở hạ tầng, đồng thời tạo ra một thành phố thuận tiện đi lại, thân thiện và đáng sống hơn cho người dân và du khách. Nó cũng cho phép phát triển bền vững hơn, phù hợp với tầm nhìn Đà Nẵng. Các khu vực đô thị hiện tại, bao gồm hầu hết các khu đô thị có hệ số sử dụng đất thấp, sẽ được tái phát triển thành các khu đô thị có hệ số sử dụng đất cao kết nối bởi hệ thống giao thông công cộng.

Một lĩnh vực trọng tâm của đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung là mạng lưới giao thông trong tương lai của Đà Nẵng. Các cải thiện bao gồm tăng cường và tích hợp mạng lưới đường bộ, đường sắt và giao thông đường thủy; đồng thời triển khai một mạng lưới giao thông cá nhân (giao thông không động cơ như đi bộ, đi xe đạp) và mạng lưới giao thông công cộng tích hợp. Chiến lược này góp phần thuận lợi di chuyển cho toàn Thành phố.

Đồng thời, việc phát triển các khu phố hỗn hợp với các chức năng đa dạng rất quan trọng để tạo nên nhịp sống đường phố sôi động trong không gian thành phố. Các khu phố hỗn hợp tích hợp nhiều loại hình như dân cư, thương mại, văn hóa, khách sạn và cơ sở hạ tầng xã hội được định hướng để hình thành nên các địa điểm sôi động. Các khu phố này ở phát triển theo mô hình nén, trong các không gian nhỏ nhưng có thể được hỗ trợ bởi giao thông công cộng hiệu quả.

Theo chiến lược quy hoạch, thành phố phải phục vụ cho nhu cầu nhà ở và tiện nghi xã hội của tất cả người dân. Cách tiếp cận chính của chiến lược quy hoạch này là phát triển Đà Nẵng thành một thành phố đáp ứng cho tất cả các cộng đồng dân cư khác nhau. Quy hoạch điều chỉnh sẽ định hướng các tiện nghi xã hội và nhà ở hiện đại có thể được dành cho tất cả mọi người.

Qúa trình quy hoạch cũng sẽ tập trung bảo tồn Di sản đô thị như một phần của bản sắc riêng biệt Đà Nẵng. Di sản đô thị của Đà Nẵng sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển đô thị trong tương lai. Di sản đô thị, bao gồm các cấu trúc, tòa nhà, không gian đô thị, khu vực lịch sử, nghệ thuật và hiện vật có giá trị văn hóa/ lịch sử sẽ được xác định và bảo tồn. Chúng sẽ được tích hợp để giới thiệu và tạo ra một nét đặc sắc riêng cho Đà Nẵng. Các di sản thiên nhiên sẽ được bảo vệ, phục hồi và nâng cao, trở thành một phần của thành phố cho tất cả người dân được khám phá và tận hưởng.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Toàn văn thuyết minh Đồ án và phụ lục 

+ Thuyết minh

+ Phụ lục kèm theo