Chỉ tiêu kiểm soát quy hoạch
Đăng ngày 08-11-2021 10:25, Lượt xem: 3

Để đảm bảo rằng những phát triển trong tương lai thể hiện đúng định hướng quy hoạch sử dụng đất và tầm nhìn của Đà Nẵng, và để tăng cường những đặc điểm của những khu vực liên đới, những thông số quy hoạch được định hướng để định hướng sự phát triển của Đà Nẵng. Mục đích của các chỉ tiêu kiểm soát quy hoạch là đưa ra các quy định kiểm soát cho phát triển và tái phát triển trong tương lai tại Đà Nẵng.

Các chỉ tiêu kiểm soát quy hoạch nhằm đạt được hiệu quả sử dụng đất tốt nhất tại Đà Nẵng; ổn định và nâng cao giá trị bất động sản và các khu vực tại Đà Nẵng; thúc đẩy kinh tế, an toàn và phúc lợi của người sử dụng; điều chỉnh công năng, tầng cao, hình thức kiến trúc và vị trí của các tòa nhà và các cấu trúc; điều chỉnh vị trí và định hướng các không gian công cộng; cung cấp đầy đủ cho các tiện ích, cơ sở hạ tầng; bảo tồn và đáp ứng các không gian mở, tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn và di sản.

Những thông số quy hoạch cho thành phố Đà Nẵng bao gồm: Hệ số sử dụng đất trung bình; chiều cao xây dựng trung bình; khoảng lùi xây dựng; mật độ xây dựng gộp; các yêu cầu về bãi đỗ xe; ngôn ngữ kiến trúc.

Các kiểm soát chi tiết hơn sẽ được xây dựng trong Quy hoạch phân khu và Quy hoạch chi tiết. Chúng sẽ hướng dẫn những phát triển trong các khu vực chính tại Đà Nẵng, để đạt được tầm nhìn và tăng cường bản sắc đô thị của thành phố.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Toàn văn thuyết minh Đồ án và phụ lục 

+ Thuyết minh

+ Phụ lục kèm theo