Quyết định 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Đăng ngày 21-03-2021 09:22, Lượt xem: 50

        

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Toàn văn thuyết minh Đồ án và phụ lục 

+ Thuyết minh

+ Phụ lục kèm theo