Danh thắng Ngũ Hành Sơn ngày nay

  • Động Vân Thông - Núi Thủy Sơn
  • Động Tàng Chơn - Núi Thủy Sơn
  • Động Thiên Long - Núi Thủy Sơn
  • Hang Âm Phủ - Núi Thủy Sơn
  • Núi Kim Sơn
  • Núi Mộc Sơn
  • Núi Hỏa Sơn
  • Động Huyền Vi - Núi Hỏa Sơn
  • Núi Thổ Sơn
  • Di chỉ khảo cổ Nam Thổ Sơn