Vọng Giang Đài và Vọng Hải Đài - Núi Thủy Sơn

Từ ngoài cổng Tam quan chùa Tam Thai đi về bên phải khoảng 50m và leo lên mấy bậc cấp là đến Nhà Bia Vọng Giang Đài. Nhà bia được xây dựng vào những năm 90 của thế kỷ XX, theo lối kiến trúc cổ, gồm 04 cột trụ và mái lợp ngói âm dương.

Bia Vọng Giang Đài được làm bằng đá sa thạch, ở chính giữa tấm bia có khắc chìm 3 chữ Hán có kích cỡ lớn là: “Vọng Giang Đài” và dòng lạc khoản ghi năm dựng bia: “Minh Mạng thập bát niên thất nguyệt cát nhật”, nghĩa là “bia được lập vào ngày tốt, tháng 7 năm Minh Mạng thứ 18 (1837)”. Mặt chính của tấm bia quay về hướng sông Cổ Cò, vì vậy, đứng ở Vọng Giang Đài có thể nhìn bao quát sông ngòi của vùng đất Ngũ Hành Sơn.

Còn Nhà Bia Vọng Hải Đài ở phía trước và bên phải chùa Linh Ứng, với lối kiến trúc giống với nhà bia Vọng Giang Đài.

Bia Vọng Hải Đài cũng được làm bằng đá sa thạch, chính giữa tấm bia cũng khắc chìm 3 chữ Hán: “Vọng Hải Đài” và dòng lạc khoản ghi năm dựng bia: “Minh Mạng thập bát niên thất nguyệt cát nhật”, nghĩa là “bia được lập vào ngày tốt, tháng 7 năm Minh Mạng thứ 18 (1837)”. Mặt chính bia quay nhìn ra biển đông.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT