Hang Vân Nguyệt - Núi Thủy Sơn

Theo con đường phía sau chùa Tam Thai đi về hướng đông, hang Vân Nguyệt nằm ở bên trái, là một hang lộ thiên rất sáng, phía tây là động Thiên Phước Địa, phía đông là hang Vân Căn Nguyệt Quật, trên mỗi cửa hang đều có khắc tên bằng chữ Hán. Phía bắc Vân Căn Nguyệt Quật là cửa vào hang Thiên Long, hang này sâu thăm thẳm, thông với hang Gió ở phía sau chùa Linh Ứng.

Ở phía nam hang Vân Nguyệt, trên lưng chừng sườn núi có một cửa động hình tròn, đó là động Vân Thông.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT