Động Thiên Long - Núi Thủy Sơn

Động Thiên Long nằm bên trong động Thiên Phước Địa, cạnh cổng trời - Hang Gió Đông, động nằm sát vách núi và ăn sâu xuống lòng đất tạo hang sâu thẳm và không có đường đi xuống. Lòng hang vừa sáng, vừa tối có nhiều tảng đá nhấp nhô lớn nhỏ như miệng rồng nên có tên gọi là Thiên Long. Tuy nhiên, đáy động ăn thông với Hang Gió của động Tàng Chơn nằm sau chùa Linh Ứng.

   

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT