Phân loại di tích

Di tích – Danh thắng Ngũ Hành Sơn thuộc loại hình di tích danh lam thắng cảnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT