Thiệt hại do thiên tai
Đăng ngày 06-12-2023 14:53, Lượt xem: 25

Thiệt hại do thiên tai năm 2022: chết 5 người; 492 nhà ở bị thiệt hại; 2.129ha nông nghiệp bị thiệt hại; Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra  khoảng 1.537,51 tỷ đồng.

Thiệt hại do thiên tai
  2018 2019 2020 2021 Sơ bộ - 2022
Thiệt hại về người (người)               16                   5  
Số người chết và mất tích                 5                       5  
Số người bị thương               11    
Thiệt hại về nhà ở (nhà)       925        1.055           19             492  
Số nhà bị sập đổ, cuốn trôi                 6                    33  
Nhà bị ngập nước, sạt lở, tốc mái, hư hại       925        1.049           19                459  
Thiệt hại về nông nghiệp (ha)    3.326           297         118          2.129  
Diện tích lúa bị thiệt hại         31            3,0           72                992  
Diện tích hoa màu bị thiệt hại    3.295           294           46             1.137  
Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra (tỷ đồng)          77,02        4,64 1.537,51
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT