Hoạt động tư pháp
Đăng ngày 06-12-2023 14:52, Lượt xem: 2

Hoạt động tư pháp năm 2022: đã khởi tố 1.115 vụ; đã khởi tố 1.856 bị can; đã truy tố 948 vụ; đã kết án 917 vụ; 1.699 người phạm tội đã bị kết án...

Hoạt động tư pháp
  2018 2019 2020 2021 Sơ bộ 2022
Số vụ án đã khởi tố (vụ)        902      942      979      900        1.115  
Số bị can đã khởi tố (người)     1.357   1.389   1.527   1.541        1.856  
Trong đó: nữ (người)        178      197      164      161            187  
Số vụ án đã truy tố (vụ)        730      896      861      796            948  
Số bị can đã truy tố (người)     1.217   1.404   1.441   1.413        1.766  
Trong đó: nữ (người)        169      207      128      130            170  
Số vụ đã bị kết án (vụ)        753      897      810      762            917  
Số người phạm tội đã bị kết án (người)     1.289   1.410   1.400   1.291        1.699  
Trong đó: nữ (người)          98      111        74        67              87  
Số lượt người được trợ giúp pháp lý        154      221        63        73            332  
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT