Trật tự an toàn xã hội
Đăng ngày 06-12-2023 14:50, Lượt xem: 6

Tình hình trật tự an toàn xã hội năm 2022: xảy ra 82 vụ tai nạn, chết 56 người, bị thương 56 người; xảy ra 73 vụ cháy, nổ, tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính 2.135 triệu đồng.

Trật tự an toàn xã hội
  2018 2019 2020 2021 Sơ bộ 2022
Tai nạn giao thông          
Số vụ tai nạn (vụ)             96             83             76             81 82
Đường bộ             93             82             75             80 82
Đường sắt               3               1               1               1 0
Đường thủy nội địa          
Số vụ va chạm giao thông               4                 2               1 7
Số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên             92             83             74             80 75
Số người chết (người)             60             54             53             44 56
Đường bộ             58             53             52             44 56
Đường sắt               2               1               1    
Đường thủy nội bộ          
Số người bị thương (người)             65             43             58             56 56
Đường bộ             63             43             58             55 56
Đường sắt               2                   1  
Đường thủy nội bộ          
Cháy, nổ          
Số vụ cháy, nổ (vụ)           408           245           143           111 73
Số người chết (người)                 1                 1  
Số người bị thương (người)                 1               2               1  
Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (triệu đồng)           472      13.185      11.433      18.300        2.135  
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT