Tỷ lệ xã/ phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
Đăng ngày 06-12-2023 14:39, Lượt xem: 7

Năm 2022, tỷ lệ xã/ phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt 100%; tỷ lệ này tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố cũng đạt 100%.

Tỷ lệ xã/ phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã phân theo đơn vị hành chính cấp huyện (Đơn vị tính: %)

  2018 2019 2020 2021 Sơ bộ - 2022
Tổng số 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Phân theo đơn vị cấp huyện          
Quận Liên Chiểu 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Quận Thanh Khê 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Quận Hải Châu 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Quận Sơn Trà 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Quận Ngũ Hành Sơn 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Quận Cẩm Lệ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Huyện Hòa Vang 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Huyện Hoàng Sa          
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT