Số huy chương thể thao trong các kỳ thi đấu quốc tế
Đăng ngày 06-12-2023 14:42, Lượt xem: 9

Số huy chương thể thao đạt được trong các kỳ thi đấu quốc tế trong năm 2022 gồm: 31 huy chương Vàng; 16 huy chương Bạc; 10 huy chương Đồng.

Số huy chương thể thao trong các kỳ thi đấu quốc tế (Đơn vị tính: Huy chương)

  2018 2019 2020 2021 Sơ bộ - 2022
Huy chương Vàng 7 26 0 4 31
Thế giới 3 1     2
Châu Á 2 13   1 10
Đông Nam Á 2 12   3 19
Huy chương Bạc 4 22 0 4 16
Thế giới 1 2   1  
Châu Á 1 7   2 2
Đông Nam Á 2 13   1 14
Huy chương Đồng 8 29 0 2 10
Thế giới          
Châu Á 1 6   1 1
Đông Nam Á 7 23   1 9
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT