Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp phép năm 2021 phân theo ngành kinh tế
Đăng ngày 28-12-2023 14:33, Lượt xem: 21

Năm 2022, có 49 dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp phép với tổng vốn đăng ký 70.005 triệu đô la Mỹ. Trong đó có: 3 dự án ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo với vốn đăng ký 65.300 triệu đô la Mỹ; 11 dự án ngành Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác vốn đăng ký là 1.032 triệu đô la Mỹ;...

 Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp phép năm 2022 phân theo ngành kinh tế 
  Số dự án được cấp phép Tổng vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ)
TỔNG SỐ 49                           70.005
A. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản    
B. CN khai khoáng     
C. Công nghiệp chế biến, chế tạo  3                           65.300
D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng,
hơi nước và điều hòa không khí
   
E. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải,
nước thải 
   
F. Xây dựng    
G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác  11                             1.032
H. Vận tải, kho bãi    
I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 13                             1.412
J. Thông tin và truyền thông 6                                618
K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm    
L. Hoạt động kinh doanh bất động sản 4                                572
M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 10                                742
N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 1 129,032
O. Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội;quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hộibắt buộc     
P.Giáo dục và đào tạo     
Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội    
R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí    
S. Hoạt động dịch vụ khác  1 200
T. Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình,
sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình 
   
U. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế    
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT