Số hợp tác xã phân theo huyện/quận
Đăng ngày 15-10-2022 10:19, Lượt xem: 24

Năm 2020, trên địa bàn thành phố 61 hợp tác xã. Trong đó, quận Liên Chiểu có 10 hợp tác xã; quận Thanh Khê có 13 hợp tác xã; quận Hải Châu có 4 hợp tác xã; quận Sơn Trà có 8 hợp tác xã; quận Ngũ Hành Sơn có 2 hợp tác xã; quận Cẩm Lệ có 9 hợp tác xã; huyện Hòa Vang có 15 hợp tác xã.

Số hợp tác xã phân theo huyện/quận (ĐVT: Hợp tác xã)
  2015 2016 2017 2019 2020
    TỔNG SỐ 49 49 56 58 61
Phân theo đơn vị cấp huyện          
Quận Liên Chiểu 6 8 11 10 10
Quận Thanh Khê 8 11 12 13 13
Quận Hải Châu 8 6 4 5 4
Quận Sơn Trà 5 7 8 9 8
Quận Ngũ Hành Sơn 4 5 6 2 2
Quận Cẩm Lệ 3 2 3 7 9
Huyện Hoà Vang 15 10 12 12 15
Huyện Hoàng Sa          
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT