Trang bị tài sản dài hạn bình quân 1 lao động của doanh nghiệp phân theo huyện/quận
Đăng ngày 15-10-2022 10:17

Năm 2020, tổng trang bị tài sản dài hạn bình quân 1 lao động của doanh nghiệp là 794 triệu đồng. Trong đó, trang bị tài sản dài hạn bình quân 1 lao động của doanh nghiệp tại quận Ngũ Hành Sơn cao nhất với 1.488 triệu đồng; trang bị tài sản dài hạn bình quân 1 lao động của doanh nghiệp tại quận Cẩm Lệ thấp nhất với 203 triệu đồng.

Trang bị tài sản dài hạn bình quân 1 lao động của doanh nghiệp phân theo huyện/quận (ĐVT: Triệu đồng)
  2015 2016 2017 2019 2020
    TỔNG SỐ 395 414 474 605 794
Phân theo đơn vị cấp huyện          
Quận Liên Chiểu 360 346 338 416 431
Quận Thanh Khê 208 166 210 203 327
Quận Hải Châu 505 606 670 958 1.314
Quận Sơn Trà 408 435 567 610 946
Quận Ngũ Hành Sơn 711 778 859 864 1.488
Quận Cẩm Lệ 131 108 128 168 203
Huyện Hoà Vang 751 662 813 1272 1.452
Huyện Hoàng Sa          
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT