Những khó khăn doanh nghiệp Đà Nẵng đang phải đối mặt căn cứ vào kết quả khảo sát PCI 2019
Đăng ngày 17-12-2020 11:53, Lượt xem: 124

Kết quả khảo sát PCI 2019 cho thấy, khó khăn lớn nhất đối với các DN trên địa bàn thành phố trong năm 2019 là tìm kiếm khách hàng, dự báo với việc ảnh hưởng của dịch bệnh đến thời điểm này thì việc tìm kiếm khách hàng tiếp tục sẽ là khó khăn chính của DN trong năm 2020.

Bảng 17. Những khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh

TT

Vấn đề khó khăn

Tần suất (%)

 1.  

Tìm kiếm nguồn vốn

 1.  

 1.  

Tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh

 1.  

 1.  

Tìm kiếm khách hàng

 1.  

 1.  

Thực hiện TTHC

 1.  

 1.  

Tìm kiếm nhà cung cấp

 1.  

 1.  

Biến động chính sách, pháp luật

 1.  

 1.  

Tìm kiếm MBKD phù hợp

 1.  

 1.  

Tìm kiếm nhân sự thích hợp

 1.  

 1.  

Vi phạm quyền SHTT (hàng giả, hàng nhái…)

 1.  

 1.  

Biến động thị trường

 1.  

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát PCI 2019)

Khó khăn tiếp theo mà các DN trên địa bàn thành phố gặp phải là khó khăn về Tìm kiếm nhân sự thích hợp. Cũng theo kết quả khảo sát của PCI 2019, việc tuyển dụng đối với Công nhân, lao động phổ thông và Kế toán dễ hơn. Ngược lại, việc tìm kiếm nhân sự đối với Cán bộ kỹ thuật; Quản lý, giám sát mà đặc biệt là Giám đốc điều hành/Quản lý tài chính thì càng khó.

Bảng 18. Mức độ dễ dàng trong tuyển dụng các nhóm lao động

Nhóm lao động

Rất dễ

Dễ

Tương đối khó

Khó

Rất khó

1. Công nhân, lao động phổ thông

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

2. Cán bộ kỹ thuật

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

3. Kế toán

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

4. Quản lý, giám sát

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

5. Giám đốc điều hành/Quản lý tài chính

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát PCI 2019)

Không chỉ gặp khó khăn về Tìm kiếm khách hàng, việc Tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh cũng là khó khăn mà nhiều DN trên địa bàn thành phố gặp phải. Bên cạnh đó, khó khăn về Tìm kiếm nguồn vốn vẫn luôn là khó khăn của các DN. Theo đó khi hỏi về đánh giá của 80 DN có vay vốn đối với tình hình vay vốn địa phương, kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết các DN đều đồng ý rằng Doanh nghiệp không thể vay vốn nếu không có tài sản thế chấp (90,69%). Tiếp theo có đến 67,53% DN đồng ý cho rằng Lãi suất và các điều kiện cho vay đối với DNTN luôn khó khăn so với DNNN. Tỷ lệ DN đồng ý với các nhận định về Ngân hàng, TCTD áp đặt điều kiện TD bất lợi (điều chỉnh lãi suất, điều kiện cho vay…) cho doanh nghiệp; Thủ tục vay vốn rất phiền hà; Cần có mối quan hệ với cán bộ ngân hàng để có được khoản vay; Cần có mối quan hệ với cán bộ ngân hàng để có được khoản vay có điều kiện ưu đãi hơn chiếm các tỷ lệ lần lượt là 55,17%; 51,25%; 47,5% và 45,00%. Chỉ có 35,9% và 21,25% DN đồng ý rằng Việc bồi dưỡng cho cán bộ ngân hàng, TCTD để vay được vốn là phổ biến và Cán bộ ngân hàng cố tình bắt lỗi, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ.

Bảng 19. Đánh giá về tình hình vay vốn địa phương

Các nhận định

Hoàn toàn đồng ý

Đồng ý

Không đồng ý

Hoàn toàn không đồng ý

1. Ngân hàng, TCTD áp đặt điều kiện TD bất lợi (điều chỉnh lãi suất, điều kiện cho vay…) cho doanh nghiệp

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

2. Doanh nghiệp không thể vay vốn nếu không có tài sản thế chấp

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

3. Lãi suất và các điều kiện cho vay đối với DNTN luôn khó khăn so với DNNN

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

4. Việc bồi dưỡng cho cán bộ ngân hàng, TCTD để vay được vốn là phổ biến

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

5. Thủ tục vay vốn rất phiền hà

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

6. Cán bộ ngân hàng cố tình bắt lỗi, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

7. Cần có mối quan hệ với cán bộ ngân hàng để có được khoản vay

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

8. Cần có mối quan hệ với cán bộ ngân hàng để có được khoản vay có điều kiện ưu đãi hơn

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát PCI 2019)

Ngoài ra, các DN trên địa bàn thành phố thời gian vừa qua còn gặp phải các khó khăn về Biến động thị trường; Tìm kiếm nhà cung cấp; Tìm kiếm mặt bằng kinh doanh phù hợp; Biến động chính sách, pháp luật; Thực hiện TTHC và Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (hàng giả, hàng nhái…).

Tìm hiểu sâu hơn về khó khăn lớn nhất về mặt bằng kinh doanh mà DN phải đối mặt[1], kết quả khảo sát cho thấy, khó khăn lớn nhất đối với nhiều DN đó là Quy hoạch đất đai của thành phố chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của DN. Các khó khăn tiếp theo là TTHC thuê, mua đất đai phức tạp; Giá đất theo quy định của NN tăng quá nhanh; Giá đất theo quy định của NN cao và Việc cung cấp thông tin dữ liệu về đất đai không thuận lợi, nhanh chóng. Ngoài ra, cũng có một số DN cho rằng họ gặp khó khăn vì thành phố Thiết quỹ đất sạch và GPMB chậm.

Bảng 20. Khó khăn lớn nhất về mặt bằng kinh doanh đối với DN tư nhân

TT

Khó khăn lớn nhất

Tỷ lệ (%)

1

Quy hoạch đất đai của tỉnh chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của DN

20,30

2

Thiết quỹ đất sạch

7,52

3

GPMB chậm

4,51

4

TTHC thuê, mua đất đai phức tạp

19,55

5

Giá đất theo quy định của NN cao

14,29

6

Giá đất theo quy định của NN tăng quá nhanh

18,80

7

Việc cung cấp thông tin dữ liệu về đất đai không thuận lợi, nhanh chóng

15,04

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát PCI 2019)

Đối với các khó khăn cụ thể trong thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt là các TTHC về đất đai trong 02 năm vừa qua, thì có 41,18% DN phản ảnh khó khăn lớn nhất DN đang gặp phải là Thời hạn giải quyết hồ sơ đất đai dài hơn so với thời hạn được niêm yết hoặc văn bản quy định. Các lý do tiếp theo là Giá đất không đúng với nội dung được niêm yết hoặc VBQĐ; Cán bộ nhận hồ sơ và giải quyết TTHC không hướng dẫn chi tiết, đầy đủ. Bên cạnh đó, Quy trình, thủ tục giải quyết HSĐĐ không đúng với nội dung được niêm yết hoặc VBQĐ; DN phải trả chi phí không chính thức để đẩy nhanh việc giải quyết hồ sơ cũng là những khó khăn mà một số ít DN gặp phải khi thực hiện các TTHC về đất đai trong 2 năm vừa qua.

Bảng 21. Khó khăn cụ thể DN gặp phải trong thực hiện các TTHC về đất đai (trong 2 năm qua)

TT

Khó khăn lớn nhất

Tỷ lệ (%)

1

Thời hạn giải quyết HSĐĐ dài hơn so với thời hạn được niêm yết hoặc VBQĐ

41,18

2

Quy trình, thủ tục giải quyết HSĐĐ không đúng với nội dung được niêm yết hoặc VBQĐ

11,76

3

Giá đất không đúng với nội dung được niêm yết hoặc VBQĐ

17,65

4

Cán bộ nhận hồ sơ và giải quyết TTHC không hướng dẫn chi tiết, đầy đủ

17,65

55

DN phải trả chi phí không chính thức để đẩy nhanh việc giải quyết hồ sơ

11,76

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát PCI 2019)


[1] Kết quả khảo sát PCI 2019 tại Đà Nẵng có 82 DN có khó khăn về mặt bằng kinh doanh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT