Báo cáo tổng hợp phân tích kết quả PCI 2019 của thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 15-12-2020 09:50

Theo kết quả đánh giá PCI 2019, Đà Nẵng đạt 70,15 điểm, tăng 2,50 điểm so với năm 2018. Tuy nhiên, mức độ cải thiện trung bình[1] của thành phố Đà Nẵng từ năm 2006 đến năm 2019 tiếp tục nằm trong nhóm cuối trên cả nước. Mặc dù theo báo cáo PCI 2019 nhận định rằng “Một số tỉnh, thành phố là những địa điểm đầu tư quan trọng và từng là những tỉnh dẫn đầu PCI, ví dụ như Hưng Yên và Đà Nẵng, có mức độ cải thiện ít hơn so với mức trung bình chung.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI (Provincial Competitiveness Index) được thiết kế nhằm đánh giá môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Từ lần đầu công bố lần đầu tiên công bố Chỉ số PCI vào năm 2006 đến nay, Thành phố Đà Nẵng luôn được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong nỗ lực tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và hấp dẫn. Điều này được thể hiện qua kết quả xếp hạng chỉ số PCI. Đà Nẵng luôn là địa phương nằm trong nhóm “Rất tốt” và dẫn đầu bảng xếp hạng PCI trong nhiều năm. Tuy nhiên, trong 3 năm gần đây vị trí củaa Đà Nẵng đã có sự sụt giảm, từ vị trí thứ 1 năm 2016, đã tụt xuống vị trí thứ 2 năm 2017, sau đó tiếp tục tụt xuống vị trí thứ 5 năm 2018 và tiếp tục duy trì vị trí thứ 5 năm 2019.

Theo kết quả đánh giá PCI 2019, Đà Nẵng đạt 70,15 điểm, tăng 2,50 điểm so với năm 2018. Tuy nhiên, mức độ cải thiện trung bình[1] của thành phố Đà Nẵng từ năm 2006 đến năm 2019 tiếp tục nằm trong nhóm cuối trên cả nước. Mặc dù theo báo cáo PCI 2019 nhận định rằng “Một số tỉnh, thành phố là những địa điểm đầu tư quan trọng và từng là những tỉnh dẫn đầu PCI, ví dụ như Hưng Yên và Đà Nẵng, có mức độ cải thiện ít hơn so với mức trung bình chung.

Song có lẽ, chúng ta chỉ nên xem đây như một chỉ dấu cho thấy những địa phương này vẫn duy trì được sức hút với các nhà đầu tư khi các doanh nghiệp đang hoạt động tại đó tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực về chất lượng điều hành theo thời gian thông qua điều tra PCI”. Tuy nhiên, điều này cũng là một chỉ dấu quan trọng cho thành phố trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nếu Đà Nẵng vẫn tiếp tục duy trì như xu hướng hiện nay[2], thì điều đó có thể không còn là chỉ dấu mà sẽ thực sự ảnh hưởng đến sức hút đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp đang hoạt động và dự định đầu tư sản xuất kinh doanh tại Đà Nẵng.


[1] Thay đổi trung bình năm của điểm số PCI gốc (2006-2019)

[2] Thay đổi trung bình năm của điểm số PCI gốc (2006-2019) của Đà Nẵng đứng thứ 3 từ dưới lên

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT