Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 19-10-2023 16:48, Lượt xem: 582

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng trong 9 tháng năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, lạm phát toàn cầu đã "hạ nhiệt" nhưng vẫn còn ở mức cao, giá năng lượng thế giới tăng cao, chiến sự Nga - U-crai-na với nhiều diễn biến bất ngờ, ngoài dự đoán. Trong bối cảnh đó, Trung ương đã ban hành các chính sách quan trọng nhằm tạo thuận lợi cho mục tiêu phục hồi phát triển kinh tế - xã hội cả nước, đảm bảo lạm phát được kiểm soát, thúc đẩy tăng trưởng, các cân đối lớn của nền kinh tế chưa được đảm bảo.

Tại thành phố Đà Nẵng, dù còn nhiều khó khăn, thách thức kéo dài chưa được tháo gỡ trong quá trình thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án liên quan đến đất đai nhưng ngay từ đầu năm 2023, UBND thành phố đã chủ động, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và Chủ đề năm 2023 của thành phố là "Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội"

(Xem nội dung Báo cáo chi tiết tại file đính kèm)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác