Thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Đăng ngày 17-05-2022 08:18

 Chiều 16-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì, thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến các cán bộ, đảng viên. Hội nghị kết nối trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy Đà Nẵng đến các quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Thị Huyền Trân; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã thông báo nhanh những nội dung trọng tâm về kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để các Đảng ủy, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, nắm bắt thông tin phục vụ công tác quán triệt triển khai và lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, địa phương, đơn vị trong thời gian đến.

Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 4-10/5/2022 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp bàn về các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Nghe báo cáo chuyên đề về: "Xung đột Nga - U-crai-na: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra".

Quang cảnh Hội nghị

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã xem xét, thảo luận về Tờ trình và Đề án của Bộ Chính trị; thống nhất ban hành Nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, một trong những nội dung được đông đảo cán bộ, đảng viên quan tâm là đề án thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chấp hành Trung ương Đảng các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung quán triệt, thống nhất nhận thức: “Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Ðảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, có vị trí quan trọng trong hệ thống tổ chức của Ðảng. Đội ngũ đảng viên có vai trò trực tiếp và là nhân tố cơ bản quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Video: Thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra.

MAI QUANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT