Không thay đổi chủ trương đưa người lang thang xin ăn vào cơ sở bảo trợ xã hội
Đăng ngày 17-05-2022 06:17

Thực hiện mục tiêu “Không có người lang thang xin ăn” theo chương trình thành phố “5 không”, từ năm 2015 đến hết năm 2021, thành phố đã đưa 1.492 người vào chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ xã hội và 551 người tâm thần lang thang được đưa đi điều trị, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Người tâm thần thành phố, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, thời gian gần đây có thông tin cho rằng Đà Nẵng đề xuất bãi bỏ quy định đưa người lang thang, xin ăn vào cơ sở bảo trợ xã hội. Liên quan đến vấn đề này, Cổng Thông tin điện tử thành phố đã có trao đổi với ông Lê Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

HỒNG QUÂN - THANH NGUYÊN

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT